Sector
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Latijn
Vakinhoud
 • Betekenisgeving
 • Cultuur en geschiedenis
 • Cultuurbeschouwing
 • Taalbeschouwing
 • Tekst- en literatuurbeschouwing
 • Teksten en literatuur
Leerplankundig thema
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Leerlingenmateriaal
Vakspecifiek thema
 • Actualisatie
 • Europese bewustwording
 • Integratie taal en cultuur
 • Gouden Standaard
 • Persoonlijke ontwikkeling'
 • Receptie
 • Thematisch lezen

Odoric, een reisverslag uit de Middeleeuwen

12-5-2015
Nieuwenhuis, M. (2008). Odoric, een reisverslag uit de Middeleeuwen. Enschede: SLO.
Dit lesmateriaal is bedoeld voor de lessen KCV, Latijn en Latijnse Taal en Cultuur in de bovenbouw van het gymnasium. Aan de hand van een reisverslag van Odoric van Friulu maakt de leerling kennis met ‘de wereld van de ander’. Deze in de 13e en 14e eeuw levende Italiaanse monnik neemt de lezer meteen mee over de grenzen van Europa. Door de ogen van een Europese reiziger wordt de lezer geconfronteerd met de religie en gebruiken van het Verre Oosten. Subthema’s zijn de positie van de vrouw, reïncarnatie en voorstellingen van het paradijs. Ook de rol van de geschiedschrijving en de subjectiviteit daarvan komen aan de orde. Hiertoe wordt een relatie gelegd met het werk van de Poolse journalist Ryszard Kapuszinski over Herodotus. Teksten uit de Metamorphosen van Ovidius worden gebruikt ter vergelijking. Het materiaal bevat een inleiding voor de docent en leerlingmateriaal. De vertalingen van de teksten zijn opgenomen in het leerlingmateriaal.