Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Wo
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
Vakgebied
 • Klassieke talen
 • Klassieke culturele vorming
 • Latijn
 • Grieks
Vakinhoud
 • Tekstontsluiting
 • Taalbeschouwing
 • Taalsysteem
 • Teksten en literatuur
Leerplankundig thema
 • Centraal examen
 • Examens
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Schoolbeleid
Vakspecifiek thema
 • Lees- en vertaalstrategiëen

Latijn en de kracht van de vanzelfsprekendheid. Een onderzoek naar succesbevorderende en succesbelemmerende factoren bij het vak Latijn op zelfstandige gymnasia

19-5-2015
Waslander. S. prof.dr., Barkmeijer, I, MSc., & Holwerda, A. drs. (2009). Latijn en de kracht van de vanzelfsprekendheid. Een onderzoek naar succesbevorderende en succesbelemmerende factoren bij het vak Latijn op zelfstandige gymnasia. Groningen: VRZG/Rijksuniversiteit Groningen.
​Waarom presteert de ene school goed op het CE-Latijn en de andere niet? De zelfstandige gymnasia hebben dit laten onderzoeken voor het schoolvak Latijn, omdat de examenresultaten al jaren onder druk stonden. Het onderzoeksverslag biedt inzicht in de complexiteit van factoren die de kwaliteit van onderwijs beïnvloeden op micro- en mesoniveau. Daarmee is het een instrument om beleidskeuzes binnen de school af te wegen.

​Deze publicatie is te downloaden op de site van Stilus​