Sector
 • Vwo
Vakgebied
 • Klassieke culturele vorming
Vakinhoud
 • Betekenisgeving
 • Reflectie op klassieke teksten en cultuur
 • Tekst- en literatuurbeschouwing
 • Cultuurbeschouwing
 • Taalbeschouwing
 • Cultuur en geschiedenis
 • Taalsysteem
 • Teksten en literatuur
 • Tekstontsluiting
Leerplankundig thema
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • Actualisatie
 • Alfa-wetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Europese bewustwording
 • Gouden Standaard
 • Integratie taal en cultuur
 • Receptie

Het geheim van de blauwe broer. Eindrapport van de Verkenningscommissie Klassieke Talen

12-5-2015
Kroon, C., & Sluiter, I. (2010). Het geheim van de blauwe broer. Eindrapport van de Verkenningscommissie Klassieke Talen. Enschede: SLO.
Deze publicatie is relevant voor iedereen die zich bezighoudt met het onderwijs in de klassieke talen in het voortgezet onderwijs. Het is het eindrapport van de Verkenningscommissie Klassieke Talen (ingesteld in 2009). De opdracht van de commissie was een analyse te maken van de situatie van het onderwijs van de klassieke talen op het vwo. In een tussenrapport deed ze voor het oplossen van de geconstateerde problemen. In november 2010 verscheen het eindrapport met de titel 'Het geheim van de blauwe broer'. Het ‘geheim’ leidt tot de kern van de visie van de Verkenningscommissie op het belang en de inhoud van de klassieke talen. We vertalen Latijn, maar daarmee zijn we er nog niet. De aanbeveling van de commissie om KCV en klassieke talen te integreren tot Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur is inmiddels overgenomen door de minister. Met ingang van schooljaar 2014-2015 is deze integratie een feit.