Sector
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Klassieke culturele vorming
Vakinhoud
 • Betekenisgeving
 • Cultuur en geschiedenis
 • Cultuurbeschouwing
 • Taalbeschouwing
 • Tekst- en literatuurbeschouwing
 • Teksten en literatuur
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
Vakspecifiek thema
 • Actualisatie
 • Alfa-wetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Europese bewustwording
 • Gouden Standaard
 • Integratie taal en cultuur
 • Persoonlijke ontwikkeling'
 • Receptie
 • Thematisch lezen

Handreiking schoolexamen klassieke culturele vorming vwo

12-5-2015
Goris, M. (2007). Handreiking schoolexamen klassieke culturele vorming vwo. Enschede: SLO.
Deze handreiking voor docenten KCV en klassieke talen sluit niet langer aan bij de nieuwe opzet waarin er sprake is van integratie van KCV en klassieke talen. Toch is de handreiking van waarde, aangezien zij nuttige suggesties en adviezen bevat voor de invulling van de cultuurcomponent in de nieuwe vakken Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur.