Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Klassieke talen
 • Grieks
 • Klassieke culturele vorming
 • Latijn
Vakinhoud
 • Taalbeschouwing
 • Tekst- en literatuurbeschouwing
 • Teksten en literatuur
 • Tekstontsluiting
 • Vertalen
 • Vergelijking tussen cultuuruitingen
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Centraal examen
 • Curriculum
 • Leraren
 • Toetsing en examens
 • Vakdidactiek
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Gebruik van (ict-)hulpmiddelen
 • Informatievaardigheden
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • Leerlijn
 • Leermiddelen
 • Onderzoeken
 • Planningsinstrument
 • PTA
 • Toetsing
 • Vaardigheden
 • Vakintegratie
 • Vakvernieuwing ļ¼† vakdidactiek
 • Vernieuwing examenprogramma's
 • Schoolexamen
Vakspecifiek thema
 • Integratie taal en cultuur
 • Lees- en vertaalstrategiĆ«en
 • Persoonlijke ontwikkeling'
 • Thematisch lezen
 • Vertaalvaardigheid

Handreiking schoolexamen Klassieke Talen vwo

12-5-2015
Bekker, R. (2012). Handreiking schoolexamen Klassieke Talen vwo. Enschede: SLO.
Deze handreiking voor docenten KCV en klassieke talen is een aanvulling op de handreikingen voor de schoolexamens klassieke talen en KCV van 2007, en ondersteunt docenten bij het vormgeven van de vernieuwing van het vak, namelijk de integratie van taal en cultuur in het schoolexamenprogramma. Met ingang van het schooljaar 2014-2015 zal KCV verdwijnen als apart vak en worden opgenomen bij de vakken Grieks en Latijn.