Vakinhoud
  • Grammatica
  • Taalbeschouwing
  • Taalsysteem
  • Tekstontsluiting
Leerplankundig thema
  • Betekenisvol leren
  • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Alfa-wetenschappelijke denk- en werkwijzen

Handboek Latijn. Een korte Latijnse grammatica

19-5-2015
Augustinus, A. (2014). Handboek Latijn. Een korte grammatica. Budel: Damon.
ISBN

9789460361906

De grammatica met een inleiding op de geschiedenis van de grammatica verheldert de terminologie en indeling van de schoolgrammatica's. Daarmee worden ingesleten aannames en tradities tegen het licht gehouden en vergroot de docent zo zijn repertoire aan uitleg van de grammatica en taal(gebruik). Handreiking voor betekenisgericht grammaticaonderwijs.