Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Vwo
 • Wo
 • Vo
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Schoolbeleid
Vakspecifiek thema
 • Gouden Standaard

Gymnasiumafdelingen anno 2002. Verslag van een enquête door de Belangengroepering Gymnasiale Vorming

3-7-2015
Belangengroepering Gymnasiale Vorming. (2002). Gymnasiumafdelingen anno 2002. Verslag van een enquête door de Belangengroepering Gymnasiale Vorming. Utrecht: AOb.

​​​​Deze enquête biedt een instrument voor scholen om intern de kwaliteit van de gymnasiumopleiding te monitoren. Het instrument is inzetbaar bij interne analyse; waar de school staat, vandaan komt en naar toe wil met haar gymnasiumopleiding.
De Belangengroep Gymnasiale vorming (BGV) verzamelt cijfermateriaal over de praktijk van de gymnasiumafdelingen. De Zelfstandige gymnasia houden eigen enquêtes onder de zelfstandige gymnasia. De BGV vult deze gegevens aan met onderzoek onder de scholengemeenschappen. Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek uit 1989.