Sector
 • Gymnasium
Vakgebied
 • Grieks
 • Klassieke talen
 • Latijn
Vakinhoud
 • Taalbeschouwing
 • Taalsysteem
 • Tekstontsluiting
Leerplankundig thema
 • Vakdidactiek
 • Vaardigheden
 • Leerlingenmateriaal
 • Leermiddelen en ICT
Vakspecifiek thema
 • Lees- en vertaalstrategiĆ«en

Grieks en Latijn: leren vertalen

12-5-2015
Habets, H., Leenders, J., Mekking, T., & Rademaker, A. (2002). Grieks en Latijn: leren vertalen. Geraadpleegd op 15 augustus 2013.
Docenten klassieke talen kunnen hun voordeel doen met vier instrumenten gemaakt door docenten om de vertaalvaardigheid van leerlingen en studenten te ontwikkelen. Drie van de vier instrumenten zijn op computerondersteund onderwijs gebaseerd. De vier instrumenten zijn: Computerondersteunend programma Grieks; Didasko, handleiding bij het vertaalprogramma; Hermes, leesvaardigheidstraining KCV en Tekstontsluiting als hulpmiddel voor taalvaardigheid.