Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Grieks
 • Klassieke culturele vorming
 • Klassieke talen
 • Latijn
Vakinhoud
 • Grammatica
 • Taalbeschouwing
 • Reflectie op klassieke teksten en cultuur
 • Vergelijking tussen cultuuruitingen
 • Vertalen
 • Zelfstandige oordeelvorming
Leerplankundig thema
 • Centraal examen
 • Curriculum
 • Leraren
 • Toetsing en examens
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • ICT
 • Gebruik van (ict-)hulpmiddelen
 • Informatievaardigheden
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • Leerlijn
Vakspecifiek thema
 • Actualisatie
 • Europese bewustwording
 • Integratie taal en cultuur
 • Lees- en vertaalstrategiĆ«en
 • Receptie
 • Persoonlijke ontwikkeling'

Examenprogramma Klassieke Talen vwo

12-5-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2012). Examenprogramma Klassieke Talen vwo. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Dit examenprogramma is van kracht vanaf schooljaar 2014-2015 en van belang voor docenten klassieke talen. Het eerste examenjaar op basis van dit examenprogramma is 2017.
Het programma voor Klassieke Culturele Vorming (KCV) wordt vanaf schooljaar 2014-2015 geĆÆntegreerd in het programma van de vakken Grieks en Latijn. Hierdoor ontstaan twee nieuwe vakken: Griekse Taal en Cultuur (GTC) en Latijnse Taal en Cultuur (LTC).
Het examenprogramma voor het eindexamen Klassieke Talen vwo is verder niet gewijzigd. De wijzigingen betreffen uitsluitend het schoolexamen.