Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Vervolgonderwijs
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Grieks
 • Klassieke talen
 • Klassieke culturele vorming
 • Latijn
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Schoolbeleid
 • Centraal examen
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Examens
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Eindrapport van de enquête situatie onderwijs Klassieke Talen en KCV in het schooljaar 2001/2002

19-5-2015
Goris, M., & Boelhouwer, H. (2003). Eindrapport van de enquête situatie onderwijs Klassieke Talen en KCV in het schooljaar 2001/2002. Enschede: SLO.
In samenwerking met de vakvereniging is de praktijk van het onderwijs Grieks en Latijn onder de classici bevraagd. De resultaten geven inzicht in knelpunten en kansen van kwalitatief goed onderwijs in Grieks en Latijn.