Sector
 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Vo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Grieks
 • Griekse Taal en Cultuur
 • Klassieke culturele vorming
 • Klassieke talen
 • Latijn
 • Latijnse Taal en Cultuur
Vakinhoud
 • De tijd van Grieken en Romeinen (3000 v C - 500 n C)
 • Betekenisgeving
 • Cultuur en geschiedenis
 • Cultuurbeschouwing
 • Taalbeschouwing
 • Taalsysteem
 • Tekst- en literatuurbeschouwing
 • Teksten en literatuur
 • Tekstontsluiting
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • Taalbeleid
 • Talentontwikkeling
 • Curriculum
 • Schoolbeleid
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Leraren
 • Professionalisering
 • Omgaan met verschillen
 • Schoolexamen
 • Examens
 • Samenhang
 • Vakintegratie
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Gouden Standaard
 • Integratie taal en cultuur
 • Lees- en vertaalstrategiĆ«en
 • Persoonlijke ontwikkeling'
 • Europese bewustwording
 • CLIL
 • Actief Latijn / Grieks in de onderbouw
 • Actualisatie
 • Thematisch lezen
 • Receptie

Een gouden standaard voor de gymnasiumopleiding. Rapport van de Werkgroep Gouden Standaard

9-6-2015
Kits, K., Luger, S., Neven, H., Simons, M., & Zijlstra, P. (2014). Een gouden standaard voor de gymnasiumopleiding. Rapport van de werkgroep Gouden Standaard. 
Het rapport beschrijft alle aspecten binnen een school die van belang zijn bij de ontwikkeling van beleid gericht op verbetering van de brede gymnasiale vorming van de gymnasiumleerlingen. De ontwikkeling van een gouden standaard voor de gymnasiumopleiding is een van de adviezen uit het Eindrapport van de Verkenningscommissie Klassieke talen (2010) en beoogt aldus een bijdrage te leveren aan een kwaliteitsverbetering van het gymnasiale onderwijs. Het rapport helpt alle geledingen binnen een school om een gezamenlijke koers te bepalen en de uitgezette ontwikkelingen te monitoren. Meer handreikingen om beleid in het kader van de Gouden Standaard te ontwikkelen zijn te vinden op www.bgv.aob.nl