Sector
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Latijn
Vakinhoud
 • Betekenisgeving
 • Cultuurbeschouwing
 • Taalbeschouwing
 • Tekst- en literatuurbeschouwing
Leerplankundig thema
 • Vakdidactiek
 • Exemplarisch lesmateriaal
Vakspecifiek thema
 • Actualisatie
 • Alfa-wetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Europese bewustwording
 • Integratie taal en cultuur
 • Thematisch lezen
 • Receptie
 • Persoonlijke ontwikkeling'

Een andere wereld/de wereld van de ander. Actualisatie aan de hand van Neolatijnse teksten

12-5-2015
Bekker, R. (2008). Een andere wereld/de wereld van de ander. Actualisatie aan de hand van Neolatijnse teksten. Enschede: SLO.
​​​Deze handreiking voor actualisatie binnen het vak​ Latijn is bestemd voor docenten die leerlingen Latijn in de bovenbouw kennis willen laten maken met Neolatijnse teksten en die de gelezen teksten willen koppelen aan de actualiteit. Het gaat om een verzameling Neolatijnse teksten die thematisch worden aangeboden. Daarbij is er aandacht voor actualisatie: het leggen van verbanden tussen de klassieke talen en cultuur enerzijds en anderzijds actuele aspecten of waarden van de Europese cultuurgeschiedenis die aansluiten bij de leefwereld van de leerling. Het materiaal is bestemd voor leerlingen Latijn in de bovenbouw. Het materiaal voor deze uitgave bestaat deels uit reeds bestaand lesmateriaal en is deels speciaal voor dit project samengesteld. Alle bijdragen vallen onder de paraplu van het thema Een andere wereld/de wereld van de ander en dragen bij aan een van de prominente doelstellingen van klassieke talen: het koppelen van het heden aan het verleden. Elke bijdrage heeft zijn eigen karakter en een eigen inleiding en kan als zelfstandige eenheid/module gebruikt worden.​