Sector
 • Vwo
 • Gymnasium
Vakgebied
 • Klassieke talen
Vakinhoud
 • Betekenisgeving
Leerplankundig thema
 • Aansluiting
 • Toetsing en examens
 • Vakdidactiek
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Exemplarisch lesmateriaal
Vakspecifiek thema
 • Actualisatie
 • Gouden Standaard
 • Integratie taal en cultuur
 • Lees- en vertaalstrategiĆ«en
 • Receptie
 • Thematisch lezen
 • Persoonlijke ontwikkeling'

Doorlopende leerlijnen taalvaardigheid klassieke talen

19-5-2015
Bekker, R. (2011). Doorlopende leerlijnen taalvaardigheid klassieke talen. Enschede: SLO.
Veel docenten en secties klassieke talen hebben te maken met een overgangsproblematiek tussen de basismethode die in de onderbouw gebruikt wordt en de stap naar authentieke teksten in de Tweede Fase. De vaardigheid die volgens de lesmethode in stappen wordt aangeleerd, blijkt in veel gevallen niet voldoende ontwikkeld te zijn om de authentieke teksten uit de oudheid in de bovenbouw te kunnen vertalen. Om deze overgang te versoepelen heeft SLO samen met docenten en secties klassieke talen voorbeelden van een doorlopende leerlijn ontwikkeld. Het materiaal is ontwikkeld voor het onderwijs in Latijn, maar kan ook voor Grieks gelden.