Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Vwo
Vakgebied
 • Grieks
 • Latijn
Vakinhoud
 • Taalbeschouwing
 • Tekst- en literatuurbeschouwing
 • Teksten en literatuur
 • Tekstontsluiting
 • Betekenisgeving
 • Cultuur en geschiedenis
 • Cultuurbeschouwing
Leerplankundig thema
 • Toetsing en examens
 • Vakdidactiek
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • PTA
 • Toetsing
 • Vaardigheden
Vakspecifiek thema
 • Alfa-wetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Integratie taal en cultuur
 • Lees- en vertaalstrategiĆ«en
 • Persoonlijke ontwikkeling'
 • Thematisch lezen
 • Receptie

Didactische handreiking voor het werken met een individueel pensum bij Klassieke Talen

19-5-2015
Bekker, R. (2007). Didactische handreiking voor het werken met een individueel pensum bij Klassieke Talen. Enschede: SLO.
Deze handreiking is bestemd voor bovenbouwdocenten Klassieke Talen die de leerlingen laten werken met een door de leerlingen zelf gekozen pensum (individueel pensum) of van plan zijn daarmee te gaan werken. De handreiking geeft suggesties en materiaal voor het invullen van het schoolexamenprogramma, met name het werken met een individueel pensum. De suggesties zijn gebaseerd op de ervaringen van docenten en leerlingen. Vragen die aan de orde komen zijn: zijn er beperkingen in de keuze nodig; welke teksten zijn geschikt; hoe organiseer je het werken met een individueel pensum; wil je de werkzaamheden van de leerlingen afsluiten met een toets; als je wilt toetsen, hoe doe je dat dan; welke didactische kanten zitten eraan; hoe reageren leerlingen op deze werkwijze? In de bijlagen van de handreiking is materiaal te vinden dat docenten beschikbaar hebben gesteld.