Sector
 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Vwo
Vakgebied
 • Grieks
 • Klassieke talen
 • Klassieke culturele vorming
 • Latijn
Vakinhoud
 • Taalsysteem
 • Cultuur en geschiedenis
 • Teksten en literatuur
Leerplankundig thema
 • Planningsinstrument
 • Schoolbeleid
 • Curriculum
 • Handreiking
Vakspecifiek thema
 • Pensum
 • Persoonlijke ontwikkeling'
 • Integratie taal en cultuur
 • Lees- en vertaalstrategiĆ«en
 • Gouden Standaard

Didactische handreiking bij de periodisering van Klassieke Talen

12-5-2015
Goris, M., & Tromp, T. (2007). Didactische handreiking bij de periodisering van Klassieke Talen. Enschede: SLO.
Dit is een handreiking voor schoolleiders, docenten en lerarenopleiders Klassieke Talen die (gaan) werken met periodisering, waarbij zowel de kansen als de valkuilen van periodisering aan de orde komen. Het document bevat rekenmodellen voor de urenverdeling in de verschillende periodes.