Sector
  • Gymnasium
  • Vwo
Vakgebied
  • Klassieke talen
  • Latijn
Leerplankundig thema
  • Beleid
  • Examens
  • Landelijk beleid
  • Schoolexamen

De toren van Jenga

12-5-2015
Waslander, S., Pater, C., & Smit, B. (2011). De toren van Jenga. Utrecht: AOb.
Dit rapport is relevant voor secties Klassieke Talen en schoolleiders van scholengemeenschappen met een gymnasiumafdeling. Het is het verslag van een onderzoek naar succesbevorderende en succesbelemmerende factoren bij het vak Latijn. De prestaties op het centraal eindexamen (CE) Latijn zijn problematisch. Achter dit generieke beeld gaan echter grote verschillen tussen scholen schuil. Dat roept de vraag op hoe die substantiële verschillen tussen scholen te duiden zijn. De conclusies zijn; verschillen tussen gymnasiale afdelingen wat betreft leerlingprestaties op het CE Latijn zijn substantieel en stabiel in de tijd, maar de meer zichtbare kenmerken bieden geen verklaring voor die verschillen; op gymnasiale afdelingen is er weinig samenwerking tussen vakken; gymnasiasten presteren beter in een setting die de klassieke talen ‘een beetje speciaal’ maakt, dan in gymnasiale afdelingen die ‘in de marge’ opereren; gymnasiale afdelingen kunnen alleen functioneren als sprake is van voldoende verankering binnen de school.