Sector
 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Grieks
 • Klassieke culturele vorming
 • Klassieke talen
 • Latijn
Vakinhoud
 • Taalbeschouwing
 • Taalsysteem
 • Tekst- en literatuurbeschouwing
 • Teksten en literatuur
 • Tekstontsluiting
 • Betekenisgeving
 • Cultuur en geschiedenis
 • Cultuurbeschouwing
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Betekenisvol leren
 • Centraal examen
 • Curriculum
 • Landelijk beleid
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Leraren
 • Professionalisering
 • Examens
 • Examenprogramma
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Receptie
 • Alfa-wetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Europese bewustwording
 • Gouden Standaard
 • Integratie taal en cultuur
 • Lees- en vertaalstrategiĆ«en
 • Thematisch lezen
 • Persoonlijke ontwikkeling'

Commissie Modernisering Leerplan, Memorandum van de Commissie Modernisering Leerplan Klassieke Talen

19-5-2015
Sicking, C.M.J. prof. dr. (1971). Commissie Modernisering Leerplan, Memorandum van de Commissie Modernisering Klassieke Talen. Lampas 4 (1), 38-64.

Dit artikel is een verslag van het werk van een door de minister ingestelde commissie, die de doelstellingen voor Grieks en Latijn moest (her)formuleren (CMLKT 1971). Door de invoering van de Mammoetwet was het gymnasium als onderwijstype onder druk te staan. De toelichting op het proces, de maatschappelijke discussie en de nieuwe vakdoelstellingen bieden een onmisbaar kader voor elke discussie over het nut van de klassieke talen als schoolvak.
De doelstellingen van de CMLKT zijn door de Verkenningscommissie Klassieke talen (2010) opnieuw onderstreept.