Sector
 • Gymnasium bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Latijn
Vakinhoud
 • Taalbeschouwing
 • Betekenisgeving
 • Cultuurbeschouwing
 • Cultuur en geschiedenis
 • Tekst- en literatuurbeschouwing
 • Teksten en literatuur
Leerplankundig thema
 • Leerlingenmateriaal
 • Leraarmateriaal
Vakspecifiek thema
 • Europese bewustwording
 • Gouden Standaard
 • Integratie taal en cultuur
 • Persoonlijke ontwikkeling'
 • Receptie
 • Thematisch lezen
 • Actualisatie

Brieven van Spinoza

12-5-2015
Bekker, R. (2008). Brieven van Spinoza. Enschede: SLO.
Docenten Klassieke Talen die zinvolle thema’s zoeken voor de integratie van taal en cultuur kunnen aan de slag met dit lesmateriaal met Neolatijnse teksten in het kader van de wereld van de ander. De 17e-eeuwse filosoof Spinoza schrijft over een tijd waarin het geloof in spoken algemeen aanvaard was. Spinoza moest niets hebben van dit geloof: hij geloofde niet in een andere wereld en zeker niet in een wereld waarin spoken bestaan. Een echt goede kijk op de wereld krijg je volgens Spinoza pas wanneer je voldoende kennis hebt. Een mens moet altijd streven naar kennis. Kennis maakt gelukkig. Met kennis kan je immers onwaarheden aantonen. De ideeën van Spinoza hadden grote invloed in een tijd waarin de wetenschap een grote rol speelt en waarin ontdekkingen werden gedaan die de blik van de mens op de wereld voor altijd zouden veranderen. Het pakket bevat les- en toetsmateriaal.